mamiyac3kleinMei 2015 werd mij gevraagd of ik een foto wilde maken van de oprichter van Stichting Moe. Zonder kennis of achtergrond van deze stichting heb ik een afspraak gemaakt met Micky Biddlecombe en dit werd een zeer prettig gesprek met een zeer bevlogen vrouw die zich inzet voor het ontzorgen van mantelzorgers in de zaanstreek. Moe (mantelzorgers onder elkaar) schrijft zelf op haar website: "Stichting MOE Nederland heeft ten doel de collectieve belangen van Mantelzorgers in Nederland te behartigen en in het bijzonder in de regio Zaanstad, op allerlei gebieden. Wij geven steun, voorlichting, informatie en advies aan Mantelzorgers en verrichten handelingen die in het voorstaande in de ruimste zin van het woord daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Wij doen dit door met de beleidsmedewerkers van de Gemeente Zaanstad en de bij Stichting MOE Nederland aangesloten SWT’s samen te werken. Wij ondersteunen mantelzorgers om hun zorgtaken uit te kunnen blijven voeren in het dagelijks leven door het aanbieden van ontspannende activiteiten. Hiervoor zoeken wij actief naar medewerking van ondernemers en bedrijven in Zaanstad. Alle actieve bestuursleden werken op vrijwillige basis en doneren hun tijd en expertise belangeloos." Gevangen door de bevlogenheid van Micky, mij realiserende dat ik zelf mantelzorgers in mijn vriendenkring heb, vond ik het een mooi doel om mijn als vrijwilliger bij de stichting aan te melden als "de huisfotograaf". Met regelmaat gaan we bijvoorbeeld op stap om een mantelzorger in het zonnetje te zetten door middel van Het Schouderklopje. Hierbij wordt door een ondernemer uit de  een klein presentje aangeboden en volgt er een stukje in de krant. Op deze manier hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen aan deze stichting. 

De volgende schouderklopjes zijn sinds de oprichting gegeven.